Supervins persondatapolitik

Kontakt og persondataansvarlig

Supervin er dataansvarlig for personoplysninger, når du er kunde hos os eller benytter dig af vores services, herunder hjemmesiden, nyhedsbreve, Sociale Medier mv. Du kan til en hver tid rette henvendelse via nedenstående kontaktoplysninger.

Hvis din henvendelse vedrører indsigt, sletning, berigtigelse, begrænsning, indsigelse eller dataportabilitet, så læs venligst afsnittet om "Dine rettigheder" først.

Den dataansvarlige:

SUPERVIN, HJØRRING A/S

Skagensvej 201
9800 Hjørring
Mail: info@supervin.dk
CVR: 21281573

I hvilke tilfælde og til hvilke formål behandler vi personoplysninger?

Dine personoplysninger bliver i forskelligt omfang, på forskellige måder og til forskellige formål behandlet i følgende tilfælde:

 1. A) Når du benytter vores hjemmeside
 2. B) Når du benytter vores kontaktformular på hjemmesiden
 3. C) Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev
 4. D) Når du tilmelder dig et arrangement
 5. E) Når du er kunde hos Supervin
 6. F) Når du besøger vores Facebook-side
 7. G) Når du besøger vores LinkedIn-side
 8. H) Når vi indsamler kontaktinformationer med henblik på B2B-salg

I de korresponderende afsnit vil vi beskrive til hvilket formål, i hvilket omfang, af hvem og hvordan vi behandler dine personoplysninger i hvert af de ovenstående tilfælde.

Generelt for vores persondatapolitik

Hvem overfører og videregiver vi personoplysninger til

Vi benytter os af en række eksterne virksomheder, systemer og services, som opbevarer og behandler personoplysninger på vores vegne. Disse er 'databehandlere' for os. For alle vores databehandlere gælder det, at vi har indgået databehandleraftaler, der sikrer at vores krav til beskyttelse af personoplysninger følges. Fælles for disse gælder der, at vi kun overfører data. Det betyder, at de data, som vi overfører, tilhører os, og at de ikke bliver brugt af den eksterne virksomhed til dennes egne formål.

I videst muligt omfang, anvender vi databehandlere som ligger i EU/EØS, så personoplysninger ikke overføres til usikre tredjelande. I visse tilfælde benytter vi os dog af databehandlere i USA og Canada, dog kun hvis disse lever op til de gældende krav jævnfør GDPR.

I visse tilfælde kan vi under legitim interesse eller retslig forpligtelse videregive personoplysninger til eksterne virksomheder. Det kunne være forsikringsselskaber, SKAT og lignende. Fælles for disse gælder, at de selv bliver dataansvarlige for de personoplysninger, som de modtager fra os, da de selv bestemmer formål mv.

Den registreredes rettigheder

Man har selv en række rettigheder i forhold til behandlingen af personoplysninger, som er uddybet herunder.

Vælger du at gøre en af dine rettigheder gældende, f.eks. ved at bede om indsigt i hvilke personoplysninger, vi behandler om dig, skal du henvende dig via e-mail til tg@supervin.dk. Når vi har modtaget din e-mail og verificeret identiteten - for at sikre at vi ikke udleverer personoplysninger til uvedkommende - igangsætter vi processen.

Retten til indsigt

Du har ret til at bede om indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig. Såfremt vi behandler personoplysninger om dig, udleverer vi information om disse, samt formål og lovhjemmel.

Retten til at gøre indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse, hvis du er uenig i vores behandling af personoplysningerne. Om en indsigelse efterlaves vurderes fra gang til gang.

Retten til at bede om begrænsning

Du har ret til at bede om, at vi begrænser behandlingen. Hvis vi behandler personoplysninger, kan du i visse tilfælde bede om at få begrænset behandlingen, hvis du ikke ønsker at alle de registrerede data skal indgå i behandlingen.

Retten til at bede om sletning

Du har ret til at bede om at blive slettet. Denne rettighed er ikke endegyldig, da visse data ikke kan slettes som følge af anden lovgivning, eller hvis aftale og formål giver virksomheden ret til at opbevare personoplysningerne.

Retten til at bede om berigtigelse

Skulle de personoplysninger, vi behandler, være forkerte, har du ret til at få disse opdateret med korrekt information.

Retten til dataportabilitet

Du har ret til at få udleveret dine personoplysninger i et maskinlæsbart format. Bemærk, at der alene er tale om de personoplysninger, som du selv har givet til os.

Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis behandlingen af personoplysninger er baseret på et samtykke, så kan dette til enhver tid trækkes tilbage, hvorved behandlingen ophører.

Retten til at klage

Du er altid velkommen til at henvende dig til Supervin, hvis du har spørgsmål eller ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger. Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, har du mulighed for at klage til Datatilsynet. Se mere på Datatilsynets hjemmeside.

A) Når du benytter vores hjemmeside

Formål

Når man besøger vores hjemmeside, indsamler vi information om den besøgendes adfærd og visse personoplysninger med det formål at opsamle statistik om brugen af hjemmesiden, personliggøre brugerens oplevelse på hjemmesiden, samt med det formål at kunne lave målrettet markedsføring.

Når du besøger vores hjemmeside første gang, bliver du præsenteret for et cookie-banner, hvor du afgiver dit samtykke til indsamling af data via cookies, i et omfang som du vælger. Såfremt du fravælger alt andet end nødvendige cookies, hverken opsamler eller behandler vi yderligere data, end det der er redegjort for i vores cookie-politik. Du finder vores cookie-politik her.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger

Vi indsamler og behandler kun de personoplysninger, som du har givet tilladelse til i dine cookie-indstillinger. Behandlingen af dine personoplysninger sker altså under samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Du kan til en hver tid tilbagekalde dit samtykke ved at ændre indstillinger i cookies, enten ved at rydde dine cookies og afgive nyt samtykke, eller ved at åbne indstillingerne ved at trykke her.

Modtagere af personoplysninger

Såfremt der er givet samtykke præference-, statistik- og markedsførings-cookies, videresendes data til følgende services (afhængigt af hvilket samtykke, der er givet):

 • Algolia
 • Cookiebot
 • Google
 • Hotjar
 • Hubspot
 • Linkedin
 • Meta
 • Microsoft
 • Pinterest
 • Sleeknote
 • Scannet
 • Vimeo
 • YouTube

De nævnte services anvendes til forskellig former for behandling i henhold til de formål, som der er redegjort for under punktet ”Formål”.

Hvilke data, der behandles af hvilke services/virksomheder er redegjort for i vores cookiepolitik.

Flere af de nævnte selskaber er beliggende i USA. Oplysningerne overføres på baggrund af EU-kommissionens standardkontraktbestemmelser (Standards Contractual Clauses). Vi har desuden databehandleraftaler med alle virksomhederne.

Opbevaring af personoplysninger

De data vi indsamler til statistik, opbevares i 26 måneder hos Google Analytics, hvorefter de automatisk slettes.

Data, der sendes til Meta (Facebook) og LinkedIn, slettes efter 180 dage. For disse er der tale om tracking af kliks, konverteringer mm., som associeres med brugerens profil med henblik på at optimere annoncering. Der sendes ikke persondata til Meta og LinkedIn.

 

B) Når du benytter en kontaktformular på hjemmesiden

Formål

Når du benytter en kontaktformular på vores hjemmeside, behandler vi de angivne personoplysninger (navn og e-mailadresse) med det formål at kunne besvare din henvendelse.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger

Behandlingen af personoplysninger sker under legitim interesse (interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.), idet vi afvejer at den besøgendes selv har afgivet oplysningerne med henblik på at blive kontaktet.

Modtagere af personoplysninger

De personoplysninger, der afgives, sendes til enten HubSpot eller SleekNote (afhængigt af hvilken specifik formular, der anvendes).

Medarbejdere hos Supervin A/S samt udvalgte medarbejdere vores samarbejdspartner Web2Media har adgang til disse systemer og dermed også oplysningerne, som opbevares deri.

Vi har databehandleraftaler med både HubSpot, SleekNote og Web2Media.

Opbevaring af personoplysninger

Hvis der på baggrund af henvendelsen indledes et samarbejde, kundeforhold eller på anden måde skabes en tættere relation, vil personoplysningerne blive opbevaret i henhold til relationen. Hvis ikke, vil personoplysningerne automatisk blive slettet efter 6 måneder fra sidste korrespondance, medmindre vi har et andet grundlag for opbevaring.

C) Når du tilmelder dig Supervins nyhedsbrev

Formål

Der findes flere måder at tilmelde sig vores nyhedsbrev: Via formularer på hjemmesiden, i forbindelse med købsflowet eller gennem annoncer på Facebook, Instagram eller LinkedIn.

Uanset hvilken måde, du bruger til at tilmelde dig vores nyhedsbrev, behandler vi de angivne personoplysninger (navn, evt. firmanavn, postnummer og e-mailadresse) med det formål at kunne sende e-mails med nyheder, tilbud, invitationer til arrangementer samt øvrige marketingtiltag.

Vi registrerer også, hvilke varer, du køber eller klikker på, med det formål at kunne sende dig tilbud indenfor dine interesseområder.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger

Behandlingen af personoplysninger sker jf. interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Bemærk at man på et hvert tidspunkt kan trække sit samtykke tilbage ved at afmelde nyhedsbrevet.

Modtagere af personoplysninger

De personoplysninger, der afgives, opbevares og behandles i HubSpot, som er det system, vi anvender til at udarbejde og udsende nyhedsmails igennem.

 • Personoplysningerne overdrages (ikke videregives) til Hubspot i USA, hvor de anvendes til udsending af nyhedsbreve.
 • Hubspot kan ikke benytte personoplysningerne til egne formål og handler derfor udelukkende på vores instruks.
 • Medarbejdere hos Supervin A/S samt udvalgte medarbejdere vores samarbejdspartner Web2Media har adgang til disse systemer og dermed også oplysningerne, som opbevares deri.

Der er indgået en databehandleraftale med både Web2Media og Hubspot. Oplysningerne overføres på baggrund af EU-kommissionens standardkontraktbestemmelser (Standard Contractual Clauses).

Tilmelder man sig til nyhedsbrevet via annoncer/formularer Facebook, Instagram eller LinkedIn, bliver oplysningerne desuden også behandlet af disse – se de særskilte afsnit om disse.

Opbevaring af personoplysninger

Personoplysningerne opbevares så længe, man er aktiv abonnent på nyhedsbrevet, eller indtil man trækker sit samtykke tilbage. I det tilfælde, at mailen ikke kan leveres, bliver man også fjernet som abonnent. Vi opbevarer dog dokumentation for din tilmelding i op til 2 år efter afsendelse af det sidste nyhedsbrev.

D) Når du tilmelder dig et arrangement

Formål

Når du tilmelder dig til et fysisk arrangement (fx en vinsmagning eller tilsvarende), ved at købe en billet eller gennem en tilmeldingsformular, behandler vi de personoplysninger du i den forbindelse afgiver.

De afgivne personoplysninger (navn, adresse og e-mailadresse) indsamles med det formål at kunne registrere tilmeldte, samt med det formål at kunne sende e-mails med servicebeskeder om arrangementet op til og umiddelbart efter afholdelse.

De angivne personoplysninger vil ikke blive tilknyttet virksomhedens nyhedsbrev, medmindre man selv aktivt giver samtykke til dette i forbindelse med tilmelding.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger

Behandlingen af personoplysninger sker på grundlag af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra B.

Modtagere af personoplysninger

Hvis du tilmelder dig til et arrangement ved at købe en billet, behandles og modtages dine oplysninger på samme vis som beskrevet under punktet E) Når du er kunde hos Supervin.

Tilmelder du dig til et arrangement gennem en tilmeldingsformular, behandles og modtages dine oplysninger som beskrevet under punktet B) Når du benytter en kontaktformular på hjemmesiden.

Opbevaring af personoplysninger

Hvis du tilmelder dig til et arrangement ved at købe en billet, opbevares dine oplysninger på samme vis som beskrevet under punktet E) Når du er kunde hos Supervin.

Tilmelder du dig til et arrangement gennem en tilmeldingsformular, opbevares dine oplysninger som beskrevet under punktet B) Når du benytter en kontaktformular på hjemmesiden.

E) Når du er kunde hos Supervin

Formål

Når du gennemfører en ordre på vores webshop, bliver du kunde hos Supervin. I den forbindelse indsamler, opbevarer og behandler vi de afgivne personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer jf. købsaftalen, herunder for at fakturere efter bogføringslovens regler, fremsende fakturaen pr. e-mail og ikke mindst levere din ordre med den valgte leveringsmetode.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger

Behandlingen af personoplysninger sker for at kunne overholde købsaftalen og jf. interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og c.

Modtagere af personoplysninger

De personoplysninger der afgives, kan tilgås af alle medarbejdere ved Supervin.dk og udvalgte medarbejdere hos følgende samarbejdspartnere:

 • Novin
 • Web2media
 • Exsitec
 • Logia
 • Supergros
 • Viking/Bording
 • Capana

med hvem der er lavet databehandleraftale.

Derudover vil personoplysningerne blive videregivet til mindst én følgende transportører med det formål at kunne levere ordren:

 • Danske Fragtmænd
 • Burd
 • PostNord

Dog med undtagelse af digitale ordrer (som leveres pr. mail, fx billetter og gavekort) samt hvis du vælger ”Afhentning i butik”, hvor logistikken klares af Supervin selv.

I forbindelse med betaling af din ordre behandles visse ordredata desuden af:

 • QuickPay
 • NETS
 • MobilePay

Person- og ordredata opbevares og behandles desuden i følgende systemer/services:

 • Magento (webshopsystem)
 • Visma Business (regnskabssystem)
 • Qlik (BI-system til statistik, kun ordredata)
 • HubSpot (CRM-system + markedsføringssystem)
 • SuperPay (internt værktøj)

Vi har databehandleraftaler med alle nævnte virksomheder. Ingen af de nævnte systemer/virksomheder har adgang til at anvende dataene til egne formål.

Opbevaring af personoplysninger

Ordre- og personoplysninger, som kræves gemt i henhold til bogføringsloven, opbevares indtil 5 år efter udløbet af regnskabsåret, jf. bogføringslovens § 10, og slettes herefter. Hvis man svarer tilbage på eller stiller spørgsmål via e-mail, vil oplysningerne i udgangspunktet skifte til at blive opbevaret i 3 måneder.

F) Når du besøger vores Facebook-side

Formål

Vi og Facebook (Meta) indsamler og behandler personoplysninger, når du besøger virksomhedens Facebook-sider ("fansider"). Formålet med behandlingen er at kunne markedsføre os over for potentielle kunder, bevare henvendelser og lignende beslægtede formål.

Den konkrete Facebook-side, der administreres af Supervin, er:

Supervin | Facebook

Vi følger Datatilsynets gældende retningslinjer omkring det delte dataansvar og tilstræber os at sikre, at de besøgende på vores Facebook-side får information om persondata. På nuværende tidspunkt indebærer dette bl.a., at vi løbende forsøger at indgå i en dialog med Facebook (Meta) omkring reguleringen af det fælles dataansvar og ansvarsfordelingen. Som nævnt nedenfor i nærværende politik, har man også som besøgende på vores Facebook-sider mulighed for at udøve sine rettigheder fx retten til indsigt, retten til at gøre indsigelse og retten til sletning. Vi og Facebook har indgået en aftale om fælles dataansvar. Du kan læse aftalen her:

https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger

Behandlingen af personoplysninger sker baseret på legitim interesse ud fra en interesseafvejning. Der behandles ikke oplysninger, hvor samtykke er påkrævet. 

Kategorier af personoplysninger og deres kilde

Der indsamles kontaktoplysninger typisk i form af navn. Modtager vi følsomme oplysninger/særlige kategorier af oplysninger bliver disse slettet, så snart de kommer til vores kendskab.

Modtagere af personoplysninger

Supervin modtager ikke dine personoplysninger fra Facebook, medmindre du afgiver dem i forbindelse med udfyldelse af en formular (fx ved tilmelding til vores nyhedsbrev), interaktion med vores opslag (”synes godt om” og kommentarer) eller direkte henvendelse gennem Facebook Messenger. Her modtager vi som udgangspunkt kun dit navn, eventuelt din e-mailadresse eller andre oplysninger, som du afgiver i forbindelse med udfyldelse af en formular eller i selve din henvendelse.

Såfremt der er tale om tilmelding til vores nyhedsbrev gennem en formular på Facebook, modtages de afgivne oplysninger som beskrevet under C) Når du tilmelder dig Supervins nyhedsbrev.

Opbevaring af personoplysninger

Da de personoplysninger, der afgives på Supervins Facebook-side, afgives af personen selv på vores offentligt tilgængelige side, vil oplysningerne i udgangspunktet ligge på siden så længe denne eksisterer. Man kan som afgiver af oplysningerne altid gøre indsigelse i forhold til interesseafvejningen, med henblik på at få slettet eventuelle opslag.

Bemærk! Hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger behandles, bedes du undlade at besøge vores Facebook-sider, da det på nuværende tidspunkt ikke er muligt for os at ændre på Facebooks indstillinger for opsamling af data.

G) Når du besøger vores LinkedIn-side

Formål

Vi og LinkedIn indsamler og behandler personoplysninger, når du besøger Supervins LinkedIn-firmaside. Formålet med behandlingen er at kunne markedsføre os over for potentielle kunder, besvare henvendelser og lignende beslægtede formål.

Den konkrete Linkedin-side, som administreres af Supervin, er:

Supervin.dk | LinkedIn

Vi følger Datatilsynets gældende retningslinjer omkring det delte dataansvar og tilstræber os at sikre, at de besøgende på vores Linkedin-side får information om persondata. På nuværende tidspunkt indebærer dette bl.a., at vi løbende forsøger at indgå i en dialog med LinkedIn omkring reguleringen af det fælles dataansvar og ansvarsfordelingen. Du kan læse mere om aftalen vedr. delt dataansvar med LinkedIn her: LinkedIn Data Processing Agreement.

Som nævnt nedenfor i nærværende politik, har man også som besøgende på vores LinkedIn-side mulighed for at udøve sine rettigheder fx retten til indsigt, retten til at gøre indsigelse og retten til sletning.

LinkedIn Pages Joint Controller Addendum

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger

Behandlingen af personoplysninger sker baseret på legitim interesse ud fra en interesseafvejning. Der behandles ikke oplysninger, hvor samtykke er påkrævet. 

Kategorier af personoplysninger og deres kilde

Der indsamles kontaktoplysninger typisk i form af navn. Modtager vi følsomme oplysninger/særlige kategorier af oplysninger bliver disse slettet, så snart de kommer til vores kendskab.

Modtagere af personoplysninger

Supervin modtager ikke dine personoplysninger fra LinkedIn, medmindre du afgiver dem i forbindelse med udfyldelse af en formular (fx ved tilmelding til vores nyhedsbrev), interaktion med vores opslag (”synes godt om” og kommentarer) eller direkte henvendelse gennem LinkedIn InMail. Her modtager vi som udgangspunkt kun dit navn, eventuelt din e-mailadresse eller andre oplysninger, som du afgiver i forbindelse med udfyldelse af en formular eller i selve din henvendelse.

Såfremt der er tale om tilmelding til vores nyhedsbrev gennem en formular på LinkedIn, modtages de afgivne oplysninger som beskrevet under C) Når du tilmelder dig Supervins nyhedsbrev.

Opbevaring af personoplysninger

Da de personoplysninger der afgives på LinkedIn-siderne afgives af personen selv på vores offentligt tilgængelige side, vil oplysningerne i udgangspunktet ligge på siden så længe denne eksisterer. Man kan som afgiver af oplysningerne altid gøre indsigelse i forhold til interesseafvejningen, med henblik på at få slettet eventuelle opslag.

Automatiske afgørelser og profilering

Vi antager, at LinkedIn foretager automatiske afgørelser og profilering på den del af personoplysningerne, som LinkedIn er dataansvarlig for. Vi benytter os ikke af automatiske afgørelser og profilering.

Bemærk! Hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger behandles, bedes du undlade at besøge vores LinkedIn-side, da det på nuværende tidspunkt ikke er muligt for os at ændre på LinkedIns indstillinger for opsamling af data.

H) Når vi indsamler kontaktinformationer med henblik på B2B-salg

Formål

Vi kan indsamle og behandle kontaktinformationer fra 3. parter som for eksempel LinkedIn eller lignende med henblik på salg. 

Vi overholder oplysningspligten efter artikel 14 ved at give oplysninger i forbindelse med behandlingen hurtigst muligt og senest 30 dage efter, at vi behandler oplysningerne.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger

Behandlingen af personoplysninger sker baseret på legitim interesse ud fra en interesseafvejning om, at ønsket om behandlingen vejer tungere end ønsket om ikke at foretage behandlingen.

Kategorier af personoplysninger og deres kilde

Der indsamles kontaktoplysninger i form af navn, brugernavn og lignende.

Modtagere af personoplysninger

Vi bruger HubSpot som CRM-system (kundestyringssystem) til vores arbejde med salg til virksomheder. Der er indgået databehandler-aftale med HubSpot. Vi opbevarer udelukkende oplysninger, som er nødvendige for at vi kan administrere vores salgsarbejde, fx opfølgninger, købshistorik o.lign.

Opbevaring af personoplysninger

Personoplysninger vil blive slettet, når de ikke længere er relevante, dog maksimalt 3 måneder efter behandling, hvis der ikke fortsat er dialog. Hvis man svarer tilbage på eller stiller spørgsmål via e-mail, vil oplysningerne i udgangspunktet skifte til at blive opbevaret i 3 måneder. Læs evt. "Når man benytter vores kontaktformular på hjemmesiden".

Automatiske afgørelser og profilering

De indsamlede personoplysninger anvendes ikke for forbindelse med hverken automatiske afgørelser eller profilering.